• Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка
  Побудована на місці природного ставка, він вже більше 100 років вабить і чаклує людей мистецькою магією...
 • Костел Святого Миколая
  Миколаївський костел - одна з найпомітніших споруд Києва, витвір архітектора Городецького. Це не тільки органний зал, а і католицька церква…
 • Києво-Могилянська академія
  Була єдиним вищим загальноосвітнім, всестановим навчальним закладом України, Східної Європи, всього православного світу...
 • Андріївська церква (XVIII ст..)
    Пам’ятка історії, архітектури, живопису XVIII ст. світового значення. Збудована у стилі бароко за проектом архітектора Ф.Б. Растреллі...
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка
  Архітектура корпусу велично виглядала з Печерських пагорбів: один з таких малюнків будівлі зробив молодий Тарас Шевченко...
 • Золоті ворота
    Це унікальна пам’ятка оборонної архітектури Київської Русі, одна з найдавніших споруд Східної Європи першої половини XI cт...
 • Комплекс будівель вул. Сагайдачного
  Сучасний вигляд вулиці майже не відрізняється від початкової забудови XIX століття - переважно двоповерхові будинки...
 • Андріївський узвіз
  Андріївський узвіз вважається вулицею-музеєм. Це друга за популярністю вулиця Києва після Хрещатика...
 • Михайлівський Золотоверхий собор
  Ця церква була на той час єдиною в Києві, яка мала золоту баню і через це одержала назву "Золотоверхої"...
 • Київська фортеця
  Єдина в Україні пам'ятка фортифікаційної споруди XVIII–XIX ст. та одна з найбільших у світі кам'яно-земляних фортець... 
 • Софійський собор
  Серед збережених на теренах Східної Європи пам’яток архітектури собор Святої Софії у Києві є найстародавнішим....
 • Національний технічний університет України "КПІ"
  Рішення про його заснування було прийнято 1896 року на приватній нараді. Дивує кількість пам’ятників на території КПІ...
 • Національний художній музей
  Був заснований зусиллями української інтелігенції наприкінці ХІХ століття як перший загальнодоступний музей Києва...
 • Будинок з химерами
    Незвичайна споруда з прикрасами на міфологічні та мисливські сюжети, яку збудував архітектор Городецький для своєї сім’ї...
 • Будівля Національного банку України
  За своїми високими художніми якостями цей будинок є одним із кращих серед споруд Києва XX століття... 
 • Володимирський собор
  Зовнішнє та внутрішнє оздоблення собору, побудованого на честь хрестителя Русі - князя Володимира, виконано у старовізантійському стилі... 
 • Національна опера України
  Багато прикрашений ліпниною напівовальний фасад, строгі, глибокі арки здіймають міцну будівлю у висоту...  
 • Музей гетьманства (будинок І. Мазепи)
    Пам'ятка архітектури кінця XVII-початку XVIII ст, одна з небагатьох, що вціліли у пожежі Подолу 1811 року...
 • Київський будинок вчителя
  Був відомий як Педагогічний музей, а пізніше - як будинок Центральної ради, першого українського парламенту...
 • Національна філармонія України
  Тут відбувалися бали-маскаради, сімейні свята, літературні і музичні вечори, а також святкування ювілею Миколи Лисенка...   
 • Будинки-музеї видатних українців
  Будинок-музей Тараса Шевченка, Меморіальний музей Михайла Грушевського, Музей Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького...
 • Маріїнський палац
  Яскравий приклад стилю бароко: виразні об'єми, багата пластика фасадів. Церемоніальна резиденція Президента України...
 • Центральна синагога Києва (Синагога Бродського)
  Будівля була виконана у мавританському стилі. Урочиста церемонія відкриття і освячення відбулася 1898 року...
 • Києво-Печерська лавра
    Це одна з найбільших православних святинь України, діючий монастир Української православної церкви Московського патріархату зі статусом лаври...
 • Кловський палац (Верховний Суд України)
    Призначався для членів імператорської родини, які приїжджали в Києво-Печерську лавру на молебні, та для вищого духовенства...
 • Київський фунікулер
  Побудований у 1905 році. На сьогодні довжина канатної траси зараз становить 222 м, час руху 2,5-3 хвилини... 
 • Будинок актора (Караїмська кенаса)
  Один із витворів мистецтва архітектора Городецького, відрізняється красою в мавританському-арабському стилі...
 • Видубицький монастир
  Це стародавній монастир у Києві, заснований у другій половині ХІ сторіччя сином князя Ярослава Всеволодом...
 • Старий Поділ (комплекс будівель Контрактової площі, Гостинний двір)
  Комплекс будівель Контрактової площі, Гостинний двір. Поділ - один із найцікавіших і найстародавніших районів міста...
 • Град Кия
  Вали, капище, фундамент Десятинної церкви. Городище Кия - укріплене поселення на Старокиївській горі, засноване Києм...

Заява колективу заповідника "Херсонес Таврійський"

Заява колективу заповідника "Херсонес Таврійський"

На офіційному сайті національного заповідника «Херсонес Таврійський» з'явилася заява співробітників, незгодних з рішенням "Уряду м. Севастополя" про утворення «Об'єднаного музею-заповідника історії Севастополя», в якому «Херсонес Таврійський» згаданий у списку об'єктів, що входять до його складу.
 
З А Я В Л Е Н И Е
коллектива Национального заповедника
«Херсонес Таврический» 
в связи с постановлением Правительства г. Севастополя No 14-ПП
«Об образовании Государственного бюджетного учреждения культуры
«Объединенный музей-заповедник истории Севастополя»
 
Мы, сотрудники Национального заповедника «Херсонес Таврический», хотим выразить консолидированное мнение по поводу выхода в свет постановления Правительства г. Севастополя об образовании «Объединенного музея-заповедника истории Севастополя», в котором наше учреждение упомянуто в списке объектов, входящих в этот заповедник.
 
Считаем, что событие такого масштаба и значимости для культурной сферы нашего города, полностью меняющее «музейный пейзаж» и определяющее его развитие, не должно было свершиться без предварительного широкого обсуждения со специалистами в области археологии, истории и музейного дела г. Севастополя, с трудовыми коллективами объединяемых музеев. Однако ни с нами, ни с нашими коллегами никто из тех, кто готовил постановление, советоваться не посчитал нужным, видимо, полагая, что все мы должны быть безоговорочно согласны на любые изменения судьбы наших учреждений и, следовательно, нашей собственной судьбы.
 
Да, изменив вместе с согражданами судьбу Крыма и Севастополя в марте 2014 года, мы готовы к переменам и осознаём их необходимость, но хотели бы принимать в них активное участие, влиять на них, а не быть безмолвным и бездействующим приложением к передаваемому «имущественному комплексу».
 
После опубликования на сайте Правительства постановления No 14-ПП мы внимательно проанализировали содержание этого документа. К сожалению, оно вызвало у нас серьёзные замечания и возражения, лишь некоторые из которых мы перечислим ниже. На наш взгляд, документ составлен небрежно и непрофессионально, объединяет разнородные объекты на непонятных принципах и без знания их особенностей, состава, состояния и ведомственной принадлежности, а также без учёта последствий такого объединения для каждого из них. Мы пришли к выводу о том, что его положения не могут быть приняты и реализованы.
 
Прежде всего, мы не понимаем смысла и целей включения в состав музея-заповедника истории Севастополя, основной задачей которого обозначено «создание и развитие военно-исторического туристско- рекреационного кластера», объектов Национального заповедника «Херсонес Таврический». Хронологический период существования памятников, составляющих наш заповедный комплекс, завершается XV столетием. Преемственности между городами — Херсонесом, погибшем в XIV веке, и Севастополем, возникшем по соседству с руинами древнего Херсонеса лишь в конце XVIII века, — нет. Несмотря на огромное значение Херсонеса-Корсуни для истории нашей Родины, основание Севастополя не было им прямо обусловлено.
 
Опубликованное постановление 14-ПП не учитывает поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина (No Пр.-2337, п. 1в-1 от 02.10.2014 г.), в соответствии с которым Херсонесский заповедник, так же, как и Музей Героической обороны и освобождения Севастополя, должен получить статус учреждения культуры федерального значения, а комплекс памятников, находящихся в его ведении – быть включенным в Государственный Свод особо ценных объектов наследия народов Российской Федерации. Для того, чтобы такие изменения статуса состоялись в ближайшем будущем, наше учреждение должно было быть зарегистрировано под российской юрисдикцией, что и было сделано 30-го декабря 2014 года.
 
Создание 21 января 2015 года объединённого заповедника и включение в него херсонесских объектов, дезавуировало существование юридического лица – государственного бюджетного учреждения культуры г. Севастополя – Национального заповедника «Херсонес Таврический», лишило его прав осуществлять какую-либо деятельность на неопределённое время, чем поставило под угрозу сохранность памятников, коллекций и полноценное функционирование нашего учреждения, облечённого, помимо уставных обязательств, огромной ответственностью за объекты, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также обременённого необходимостью вести судебные разбирательства по делу о невозвращении экспонатов из Амстердама, вследствие претензий на них государства Украина.
 
Постановление 14-ПП содержит расплывчатые формулировки в определении целей и задач создаваемого объединения, не оговаривает и не регламентирует действий, направленных на сохранение памятников археологии Херсонеса и его округи в соответствии с требованиями ЮНЕСКО, сосредоточившись на инвентаризации имущества в незафиксированный период
 
Постановление 14-ПП не предусматривает преемственности существования нашего учреждения, основанного в 1892 году, впоследствии неоднократно переименовывавшегося, реформировавшегося, но никогда за свою долгую историю не лишавшегося самостоятельности, не растворявшегося в недрах каких-либо объединений.
 
Заявляем о своём категорическом несогласии с положениями Постановления Правительства города Севастополя от 21.01.2015 г. No 14-ПП «Об образовании Государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный музей-заповедник истории Севастополя»» и оставляем за собой право обращаться в органы власти Российской Федерации всех уровней, общественные организации, с целью сохранения нашим учреждением статуса самостоятельного юридического лица, преемственности его существования, а также безусловного исполнения поручения Президента России об обеспечении сохранности объекта Всемирного наследия «Херсонес Таврический и его Хора» в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.
Поділитися інформацією:     livejournal Одноклассники Twitter Facebook ВКонтакте

АКЦІЇ

ВІДЕО

Аккерманська фортеця
Алупкінський (Воронцовський) палац
Бахчисарайський (Ханський) палац
Генуезька фортеця (м.Судак)
Дубенський замок
Замок «Паланок»
Збаразький замок
Золочівський замок
Кам’янець-Подільська фортеця
Київська фортеця
Лівадійський палац
Луцький Верхній замок
Мармурова печера (АР Крим)
Митрополичий палац
Олеський замок
Палац Кирила Розумовського
Палац у Качанівці
Подільські Товтри (національний природний парк, Хмельниччина)
Ужгородський замок
Фортеця у Меджибожі
Хотинська фортеця
Чигиринська фортеця – Резиденція Хмельницького

ВХІД